Medezeggenschapsraad

Achtergrond MR Basisschool de Werkschuit
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Werkschuit bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel van de school en vergadert 6x per jaar. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel op school (schoolbeleid). Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Op deze manier kunnen we ons gezamenlijk inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de kinderen en leerkrachten. Gesprekspartner voor de MR is Arjan Wierenga; de directeur van de Werkschuit. Als MR willen we in een zo vroeg mogelijk stadium bij de processen betrokken worden om zo kritisch mee te kunnen denken en input te leveren.

De MR is te bereiken op het volgende mailadres: mr-werkschuit@ooz.nl

Natuurlijk kunt u ook één van de leerkrachten of ouders van de MR aanspreken:

De ouders van de MR:

Bertram Ramspeck
Martiene Enserink (vice-voorzitter)

Irma Marsman
Armen Balasanov (voorzitter)

Leerkrachten van de MR:

Eleonora Zeegers (secretaris)
Lisanne de Lange

Dorien van Vloodorp-Jansen
Joyce Veltrop

De vergaderingen van de MR worden gehouden op:
– Di 13 september
– Woe 2 november
– Di 17 januari
– Woe 8 maart
– Do 20 april
– Di 6 juni
– Woe 28 juni

Op do 17 november staat er een jaarvergadering met de OVW gepland.

Documenten MR:
Notulen
Notulen sept 2021

Notulen 25 jan 2022

Notulen 21 april 2022

Notulen 21 juni 2022

Notulen 13 september 2022

Notulen 17 januari 2023

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019/2020

Jaarverslag 2020/2021