Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de natuur ervaren. Het brengt hen in beweging en in balans. Dit is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Onze school ademt natuur!
Op de Werkschuit maar ook in de omgeving kun je van alles doen, beleven, zien, ruiken, horen en voelen.

We werken veel in projecten, gekoppeld aan een thema van de methode Blink. Groepsdoorbrekend werken vinden wij ook belangrijk, de kinderen leren hierdoor samenwerken, uitleg geven en hulp vragen aan anderen.

De Werkschuit is niet alleen een plek om stof te leren maar ook sociale vaardigheden. Dit doen we volgens de methode Rots en Water.
Zo leren de kinderen veel vaardigheden die ze in hun verder leven kunnen gebruiken!