Zorg en begeleiding

Leerlingvolgsysteem

Vanaf het begin van school werken we met Parnasys, een online leerlingvolgsysteem. Hierin staan gegevens van alle leerlingen, zoals Leerlijnen Parnassys (groep 1/2), CITO-toetsen (groep 3 t/m 8), de sociaal-emotionele ontwikkeling en resultaten van toetsen. Ook ouder gesprekken worden hierin gezet.

Groepsbespreking en datamuren

Twee keer in het jaar hebben we een groepsbespreking met de leerkracht en de intern begeleider. Ook maken we een datamuur met instructiegroepen erop. Deze wordt gebruikt om de uitleg in de lessen zo goed mogelijk te geven en elke leerling de hulp te bieden die hij/zij nodig heeft.

Intern begeleiders

Loes Kruizinga en Ina Legtenberg zijn de intern begeleiders op de Werkschuit. Leerkrachten kunnen altijd terecht voor vragen en informatie. De IB’ers zijn er voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben, of dat nu is voor kinderen die ergens extra begeleiding nodig hebben of juist extra uitdaging. Als we merken dat een kind meer hulp nodig heeft, kunnen de intern begeleiders de juiste mensen inschakelen.

Externe hulp
Op bepaalde dagen is er een vaste fysiotherapeute en logopediste aanwezig die kinderen kunnen helpen. Verder is er een vaste jeugd- en gezinswerker verbonden aan de school vanuit het Sociale wijkteam. Zij kan ouders en kinderen begeleiden die buiten school ook hulp nodig hebben.