De school

IKC de Werkschuit

‘We willen kinderen meer leren dan alleen maar rekenen en taal. Wij laten kinderen groeien vanuit een groen hart.’

De Werkschuit is meer dan alleen maar een openbare school; we zijn een integraal kindcentrum (IKC). De school is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De kinderopvang is er voor 0 tot 12 jarigen. Samen hebben wij onze krachten gebundeld en vormen we een kindcentrum in de wijk de Aa-Landen in Zwolle.
U als ouder vindt alles in één gebouw bij elkaar. Ons kindcentrum bruist van de activiteiten.

De onderwijsvisie en filosofie
Op de Werkschuit ontwikkelen ons vanuit een groen hart. Wij maken gebruik van de ruimte om ons heen en laten ons niet beperken door de muren van ons klaslokaal; de wereld is ons klaslokaal. Door groepsdoorbrekend te werken, creativiteit, professionaliteit en flexibiliteit streven wij er iedere dag weer naar om het onderwijs zo interessant mogelijk te maken voor ieder kind.
Het team is ook betrokken bij de visie van school en kan door middel van inzet van verschillende expertiseteams zijn of haar talent benutten, zodat wij als school altijd in ontwikkeling zullen blijven. De intern begeleiders helpen de leerkrachten en de kinderen. Samen staan we sterk!

Verder hebben we op school een logopedist en een fysiotherapeut rondlopen om kinderen te helpen met spraak, taalachterstand en/of motoriek.

"De wereld is ons klaslokaal!"