Voor ouders

Informatiegids:

In onze korte informatiegids kunt u alle informatie vinden over onze school.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

Link voor Parnassys:

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de resultaten van uw kinderen, gebruiken wij Parnassys.

Medezeggenschapsraad:

Vanuit school is er een medezeggenschapsraad. Deze MR denken en beslissen mee over besluiten die genomen moeten worden. De documenten zijn hier terug te vinden.

Verlofformulier:
Als u verlof wilt aanvragen kunt u een formulier op school krijgen, of u download dit formulier: Verlofformulier Werkschuit. U kunt hem op school inleveren.