Vakken

Vak

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4 t/m 8

Rekenen Met sprongen vooruit Pluspunt Op Snappet met de methode ‘pluspunt’

 

Taal en spelling Thematisch werken, hoeken en interactief voorlezen Lezen: Lijn 3
Spelling: Staal
Taal en spelling: Staal
Begrijpend lezen Thematisch werken
en interactief voorlezen
Interactief voorlezen  

Kidsweek (krant voor kinderen).
Rijke teksten binnen een thema.
Staal taalmethode

 

Wereldoriëntatie Thematisch werken Blink Blink

 

Biologie en de Gezonde School

Ons kindcentrum is de eerste Biologie School van Overijssel en dat sinds maart 2016. Daarnaast zijn wij sinds schooljaar 2018-2019 ook officieel een gecertificeerde gezonde School! Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Dit jaar hebben we ook schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen 3 dagen in de week fruit aangeboden krijgen.

Rots en water

Wij geven de kinderen Rots en Water als sociaal emotionele ontwikkeling. Kort gezegd is het een methode die samenwerking promoot (water) zonder over je eigen grenzen te gaan (Rots). Ook opkomen voor een ander komt veelvuldig terug.

Voor meer informatie:
Rots en water 

Cultuur

We hebben op school twee cultuurcoördinatoren lopen. Deze zorgen ervoor dat er per jaar leuke uitjes, voorstellingen en workshops worden gepland zodat de kinderen kunnen genieten van een rijk cultuuraanbod, meestal passend bij een thema.

Ook het muziekonderwijs en beeldende vorming valt hieronder. We hebben 1x per twee weken muziekles van Meester Tim en kunnen we zelf eigenwijs digitaal gebruiken. Voor Beelende Vorming gebruiken we de methode ‘Laat maar zien’ of laten de leerkrachten hen eigen creativiteit spreken!