Vakken

Vak

Groep 1/2

Groep 3

Groep 4 t/m 8

Rekenen Met sprongen vooruit Pluspunt
Met sprongen vooruit
Op Snappet met de methode ‘pluspunt’
Met spongen vooruit
Taal en spelling Thematisch werken, hoeken en interactief voorlezen Lezen: Lijn 3
Spelling: Staal
Taal en spelling: Staal
Begrijpend lezen Thematisch werken
en interactief voorlezen
Interactief voorlezen  

Kidsweek (krant voor kinderen).
Rijke teksten binnen een thema.
Staal taalmethode

 

Wereldoriëntatie Thematisch werken Blink Blink