Didactiek

We willen met ons onderwijs bereiken dat de leerlingen zo betrokken raken bij hun werk, dat ze zelf de inspirator en motor worden van hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door:

Werken vanuit lesdoelen
Aan het begin van de les wordt de kinderen verteld wat zij gaan leren in deze les. Aan het eind van de les wordt met de kinderen geƫvalueerd of het lesdoel is gehaald.
Het lesdoel staat centraal, hoe dit doel behaald wordt is aan de leerkracht en dus niet methode afhankelijk.

Gedifferentieerd werken
Kinderen werken op hun eigen niveau. Dit betekent dat de leerkracht de instructie en verwerkingsstof grofweg op 3 niveaus aanbiedt. Hierdoor krijgt elk kind de hulp die hij/zij nodig heeft.

Werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is een belangrijk thema op de Werkschuit. We vinden het belangrijk dat leerlingen met respect en op een positieve manier met elkaar omgaan. De lessen Rots en Water helpen hiermee.