Didactiek

We willen met ons onderwijs bereiken dat de leerlingen zo betrokken raken bij hun werk, dat ze zelf de inspirator en motor worden van hun eigen ontwikkeling. De mate waarin dit bereikt wordt is kind afhankelijk. We streven een zo groot mogelijke ontwikkeling na van kennis en vaardigheden. Dit doen we door:

  • werken vanuit lesdoelen Aan het begin van de les wordt de kinderen verteld wat zij gaan leren in deze les. Aan het eind van de les wordt met de kinderen geëvalueerd of het lesdoel is gehaald.
  • gedifferentieerd werken Kinderen werken op hun eigen niveau. Dit betekent dat de leerkracht de instructie en verwerkingsstof grofweg op 3 niveaus aanbiedt.
  • werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is een belangrijk thema op de Werkschuit. We vinden het belangrijk dat leerlingen met respect en op een positieve manier met elkaar omgaan. Bij de start van het schooljaar wordt in de groepen afgesproken hoe de kinderen met elkaar omgaan. De leerkracht besteedt veel aandacht aan deze afspraken. Door de hele school werken we daarnaast met de afspraak van de maand. Deze wordt in de nieuwsbrief ook met de ouders gecommuniceerd.

Met heel veel verschillende werkvormen wordt er gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld kringgesprekken, individuele gesprekken, poppen-theaterspel, massage en gerichte samenwerk opdrachten. Daarnaast wordt er op onze school veel tijd geïnvesteerd in het Rots en Water programma. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.