Resultaten LVS voor onderzoek

Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO.

In de onderstaande brief staat informatie over het verbeteren van het onderwijs van onze school en voor wetenschappelijk onderzoek door middel van ons leerlingvolgsysteem.

Informatiebrief ouders LVS

Delen