Vakken

Rekenen

Groep 1/2 werkt met ‘Met sprongen vooruit’. De kinderen leren hierbij ook spelenderwijs rekenen.
Voor rekenen vanaf groep 3 werken wij met de methode Pluspunt. Groep 3 en 4 werken uit de methode op papier. Vanaf groep 5 werken met Snappet op een tablet. Om de stof te automatiseren en niet alles via de tablet te doen, werken de groepen 3 t/m 8 ook met ‘Met sprongen vooruit’.

 

Taal en Spelling

Groepen 1/2 werken in thema’s waarbij woordenschat en voorlezen belangrijke onderdelen zijn. Verder leren de kinderen al een aantal letters, die aangeboden worden in de klas. Spelenderwijs in de hoeken proberen we de woordenschat en taalvaardigheid van de kinderen te vergroten.

Groep 3 werkt met de aanvankelijk lezen methode lijn 3. Vanaf januari komt daar voor spelling ook Staal bij.

Vanaf groep 4 taal en spelling hebben wij de methode Staal. Voor taal werken met thema’s en wordt 4x per week aangeboden.

Elke les bespreken we met de kinderen de spellingcategorieën die ze vanaf groep 3 één voor één aangeleerd krijgen. Daarnaast hebben we ook elke dag een dictee.
Hoewel werkwoordspelling al vroeg in de methode aangeboden wordt, krijgen de kinderen vanaf groep 7 elke week extra werkwoordspelling aangeboden.

Kinderen die moeite hebben met het leren van de letters en lezen werken met de methode Bouw (groep 2 t/m 4) en Quizlet (groep 5 t/m 8) voor extra oefening.

 

Begrijpend lezen

In de groepen 1 t/m 3 lezen we interactief voor. Zo leren de kinderen na te denken of een tekst en goed te luisteren.

Voor begrijpend lezen in groepen 4 t/m 8 hebben we de Kidsweek. Met actuele teksten prikkelen we de kinderen tot verder lezen.

Wij lezen elke dag een half uur. Alle kinderen hebben een eigen leesboek en de leerkrachten maken regelmatig tijd voor boekpromotie. We willen hier het leesplezier vergroten. Dit is uiteindelijk het belangrijkst om goed te leren lezen.

Voor de kinderen die moeite hebben met lezen bieden we Yoleo aan, een online programma waarbij de kinderen kunnen luisteren en meelezen.

 

Biologie

Vanaf dit jaar is biologie geïntegreerd in onze methode ‘Blink’. Maar naast de standaard methode hebben we door het jaar heen ook andere activiteiten omtrent biologie.

We leren de kinderen over duurzaamheid, scheiden ons afval, hebben een moestuin, fruitbomen en een composthoop rond de school staan. Eén keer in in de twee jaar hebben we een biologie week waarin door de hele school een thema centraal staat die te maken heeft met de natuur, duurzaamheid of techniek.

 

Wereldoriëntatie

Wij gebruiken sinds dit jaar Blink als wereldoriëntatie methode. Deze methode zal een handvat zijn voor de projecten die wij geven. We houden hier de doelen natuurlijk altijd in zicht. Aan projecten koppelen we vaak andere vakken. Zo kan het zijn dat we met een project ook een cultuur uitstapje of workshop plannen. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Cultuur.

 

Rots en water

Wij geven de kinderen Rots en Water als sociaal emotionele ontwikkeling. Kort gezegd is het een methode die samenwerking promoot (water) zonder over je eigen grenzen te gaan (Rots). Ook opkomen voor een ander komt veelvuldig terug.

Voor meer informatie:
Rots en water