Vakken

Rekenen

Voor rekenen werken wij met de methode Pluspunt. Groep 3 en 4 werken uit de methode op papier. Vanaf groep 5 werken met Snappet op een tablet. Dit heeft meerdere voordelen:
De kinderen verwerken alles digitaal, waardoor de nakijk tijd voor de leerkracht minder wordt en er meer tijd is om het niveau af te stemmen.

De kinderen krijgen, na de eigen les, sommen op hun eigen niveau. Verder werken ze in werkpakketten aan doelen die zij nog niet gehaald hebben. Ze kunnen zelf bekijken of ze een bepaald doel behaald hebben of niet.

Omdat niet alles op een schermpje kan hebben we in het kader van bewegend leren ook de methode: met sprongen vooruit. We hebben allemaal rekenspelletjes die aansluiten bij de lessen van Snappet. Dit zetten de leerkrachten regelmatig in vooral om stof te automatiseren.

Groep 1/2 werkt ook met ‘Met sprongen vooruit’. De kinderen leren hierbij ook spelenderwijs rekenen.

Taal en Spelling

Groepen 1/2 werken in thema’s waarbij woordenschat en voorlezen belangrijke onderdelen zijn. Verder leren de kinderen al een aantal letters, die aangeboden worden in de klas. Spelenderwijs in de hoeken proberen we de woordenschat en taalvaardigheid van de kinderen te vergroten.

Groep 3 werkt met de aanvankelijk lezen methode lijn 3. Vanaf januari komt daar voor spelling ook Staal bij.

Vanaf groep 4 taal en spelling hebben wij de methode Staal. Voor taal werken met thema’s en aan het eind van een thema maken de kinderen een eindproduct. Dit product kan een boekje zijn of een verhaal en moet vaak ook gepresenteerd worden. Hierdoor krijgen de kinderen oefening is presenteren en voor een groep staan. We hebben 4x per week taal op het programma staan.

Elke les bespreken we met de kinderen de spellingcategorieën die ze vanaf groep 3 één voor één aangeleerd krijgen. Daarnaast hebben we ook elke dag een dictee.
Hoewel werkwoordspelling al vroeg in de methode aangeboden wordt, krijgen de kinderen vanaf groep 7 elke week extra werkwoordspelling aangeboden.

Kinderen die moeite hebben met het leren van de letters en lezen gaan vanaf groep 2 t/m 4 werken met het ondersteunende programma Bouw.

Vanaf groep 5 gaan de kinderen die moeite hebben met spelling aan de slag met het programma Quizlet.

Begrijpend lezen

Het is bewezen dat begrijpend lezen methodes niet effectief zijn. De teksten zijn vaak saai, sluiten niet aan bij de belevingswereld van de kinderen en methodes achterhaald. Wij hebben er daarvoor gekozen om begrijpend lezen te combineren met onder andere de biologie en wereldoriëntatie vakken. We bieden rijke teksten aan waar de kinderen ook echt wat aan hebben. Verder hebben wij elke week de Kidsweek (een kinderkrant) waaruit wij actuele teksten kunnen halen van onderwerpen die de kinderen interesseren.

Wij lezen elke dag een half uur. Alle kinderen hebben een eigen leesboek en de leerkrachten maken regelmatig tijd voor boekpromotie. We willen hier het leesplezier vergroten. Dit is uiteindelijk het belangrijkst om goed te leren lezen.

Voor de kinderen die moeite hebben met lezen bieden we Yoleo aan, een online programma waarbij de kinderen kunnen luisteren en meelezen.

Biologie

Eén keer per week krijgen de kinderen biologie. Wij hebben verschillende methodes en lessen waaruit wij Biologie geven. Dit kan een buitenles zijn, waarbij we actief met de natuur bezig zijn, maar ook een theorieles of een techniekles zijn. We proberen dit af te wisselen. We leren de kinderen over duurzaamheid, scheiden ons afval, hebben een moestuin, fruitbomen en een composthoop rond de school staan. Eén keer in in de twee jaar hebben we een biologie week waarin door de hele school een thema centraal staat die te maken heeft met de natuur, duurzaamheid of techniek.

Wereldoriëntatie

Wij gebruiken sinds dit jaar Blink als wereldoriëntatie methode. Deze methode zal een handvat zijn voor de projecten die wij geven. We houden hier de doelen natuurlijk altijd in zicht. Aan projecten koppelen we vaak andere vakken. Zo kan het zijn dat we met een project ook een cultuur uitstapje of workshop plannen. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Cultuur.

Rots en Water