Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de natuur ervaren. Het brengt hen in beweging en in balans. Dit is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Onze school ademt natuur! In de tuin zijn veel elementen uit de Nederlandse natuur te vinden, zoals een rivierenlandschap, een vlindertuin, een bloemrijk grasland, de bomentuin, een speelbos, bouwland, moeras en dieren zoals konijnen en kippen.

Op de Werkschuit maar ook in de omgeving kun je van alles doen, beleven, zien, ruiken, horen en voelen.

Vanuit de intensieve samenwerking tussen opvang en school wordt vorm gegeven aan een integrale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Wij zien hierin een grote meerwaarde om langs één pedagogische doorgaande lijn de groei en ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren. De voorschoolse opvang, de school en de naschoolse activiteiten in ons kindcentrum zorgen voor een goede dagindeling van uw kind. U als ouder vindt alles in één gebouw bij elkaar. Ons kindcentrum bruist van de activiteiten!

De onderwijsvisie en filosofie

IKC de Werkschuit is een school die sinds 1974 staat voor de natuur. We ontwikkelen ons vanuit een groen hart. Wij maken gebruik van de ruimte om ons heen en laten ons niet beperken door de muren van ons klaslokaal. De wereld is ons klaslokaal en door groepsdoorbrekend te werken, inzet van onze creativiteit, professionaliteit en flexibiliteit streven wij er iedere dag weer naar om het onderwijs zo interessant mogelijk te maken voor ieder kind. Door te werken vanuit intrinsieke motivatie geloven wij dat we gelukkige kinderen op school hebben die zich ontwikkelen tot breed geïnteresseerde autonome burgers.

In het vroege voorjaar van 2019 hebben we als team onze visie op onderwijs onderzocht en een breed gedragen plan ontwikkeld om deze visie zo goed mogelijk in de school en haar beleid terug te vinden. Ons team voelt zich verantwoordelijk voor de school en daarom nemen zij ook hun verantwoordelijkheid als het om realisatie van deze visie gaat. Door middel van inzet van verschillende expertiseteams kan iedere collega zijn of haar talent benutten, zodat wij als school altijd in ontwikkeling zullen blijven. Samen staan we sterk!