Over ons

IKC de Werkschuit

‘We willen kinderen meer leren dan alleen maar rekenen en taal. Wij laten kinderen groeien vanuit een groen hart.’

De Werkschuit is meer dan alleen maar een school. We zijn een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij naast het organiseren van onderwijs ook een kinderopvang zijn. De school is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De kinderopvang is er voor 0 tot 12 jarigen. Samen hebben wij onze krachten gebundeld en vormen we een kindcentrum in de wijk de Aa-Landen in Zwolle.
U als ouder vindt alles in één gebouw bij elkaar. Ons kindcentrum bruist van de activiteiten.

Meer over Biologie Plus

Maak kennis met het Werkschuit team

Biologie en de Gezonde School
Ons kindcentrum is de eerste Biologie School van Overijssel en dat sinds maart 2016. Daarnaast zijn wij sinds schooljaar 2018-2019 ook officieel een gecertificeerde gezonde School! Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Dit jaar hebben we ook schoolfruit. Dar betekent dat de kinderen 3 dagen in de week fruit aangeboden krijgen.

Kindcentrum
Als Interactief Kindcentrum willen wij verbinding tussen onderwijs, naschoolse activiteiten en opvang.

Jaap Voges geeft tekenlessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar op school.
Hilda van der Tuin kan helpen met opvoedkwesties.

Verder hebben we op school een logopedist en een fysiotherapeut rondlopen om kinderen te helpen met spraak, taalachterstand en/of motoriek.

De school
De school is een openbare basisschool en onderdeel van stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Het gebouw staat in een parkachtige omgeving.  Op de Werkschuit willen wij dat de kinderen zich ontwikkelen naar zelfstandige, verantwoordelijke jongeren die zich kunnen redden in de maatschappij.
Ons kindcentrum biedt een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen. Er wordt dagelijks buiten gespeeld op ons plein dat uitdaagt tot spelen en ontdekken.

 

Doomijn kinderopvang – Stap in de kinderwereld!

Stap in de kinderwereld bij Doomijn Kinderopvang en verwonder je. Bij Doomijn is het fijn en vertrouwd en zijn ze groots in het kleine. Ze zijn gek op de natuur en er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van. Je mag spelen zonder te presteren en kleuren zonder lijntjes. Doomijn ziet wat je kan en wat je nodig hebt.

Als kind én als ouder. Doomijn trekt samen op met ouders, want ouders zijn onvervangbaar en kinderopvang onmisbaar in de ontwikkeling van een kind. Vol verwondering, over en met elkaar. Samen groeien en leren over wat er nú echt toe doet.

De winst van Doomijn zit in het kind: het rendement gaat rechtstreeks naar het verbeteren van alles wat ze doen. En dat zie je elke dag terug op de gezichten van de kinderen. Zo draagt Doomijn met de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij aan een betere startpositie voor kinderen, liefde voor hen en hun ouders en meer verbinding in de maatschappij.

Doomijn (BSO en kinderopvang)

lees meer...

Meer lezen over Openbaar Onderwijs Zwolle

lees meer...
"De wereld is ons klaslokaal!"