Over ons

IKC de Werkschuit

We willen kinderen meer leren dan alleen maar rekenen en taal. Wij laten kinderen groeien vanuit een groen hart.

De Werkschuit is meer dan alleen maar een school. We zijn een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij naast het organiseren van onderwijs ook een kinderopvang zijn. De school is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De kinderopvang is er voor 0 tot 12 jarigen. Samen hebben wij onze krachten gebundeld en vormen we een kindcentrum in de wijk de Aa-Landen in Zwolle.

In onze informatiegids kunt u de informatie eens rustig doorlezen:

Verkorte informatiegids:
Informatiegids 2020-2021

Uitgebreide informatiegids:
uitgebreide Informatiegids 2020-2021

De school

De school is een openbare basisschool en onderdeel van stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Het gebouw staat in een parkachtige omgeving. Het leerlingenaantal is afgelopen jaren gegroeid. Op dit moment hebben wij 380 leerlingen. Op de Werkschuit willen wij dat de kinderen zich ontwikkelen naar zelfstandige, verantwoordelijke jongeren die zich kunnen redden in de maatschappij. Wij zien het kindcentrum als een oefenplek in de voorbereiding naar later. Hierin is het nodig dat kinderen goed samen kunnen werken, naar zichzelf durven te kijken, zich verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar voelen. De zorg voor onze omgeving, natuur en milieu vinden wij erg belangrijk.

Ons kindcentrum biedt een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen. Binnen het kindcentrum spelen en leren we samen. Kinderen leren omgaan met verschillen en ontwikkelen een ruime blik naar de wereld om ons heen. Wij hechten waarde aan het stimuleren van samenwerken en samen zorgdragen voor elkaar, voor de dieren en de groene omgeving van de school. Hierin willen we elkaar actief stimuleren. Een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daarom bevorderen we dat kinderen gezond eten en voldoende bewegen. Er wordt dagelijks buiten gespeeld op ons plein dat uitdaagt tot spelen en ontdekken.

Biologie en de Gezonde School

Ons kindcentrum is de eerste Biologie School van Overijssel en dat sinds maart 2016. Daarnaast zijn wij sinds schooljaar 2018-2019 ook officieel een gecertificeerde gezonde School! Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

"DE WERELD IS ONS KLASLOKAAL!  "
"Ik heb weer zin in school!"
Melle - 5 jaar

Meer over Biologieplus

lees meer...

Doomijn (BSO en kinderopvang)

lees meer...

Gerelateerde berichten