Cultuur

Cultuureducatie

Wij zien cultuureducatie als middel om onze kinderen in de breedte te laten ontwikkelen en ontplooien, zodat ze later actieve, positieve en betrokken burgers worden met een open blik op lokaal, landelijk en wereldniveau. We willen dit bereiken door onze leerlingen plezier te laten beleven aan- en kennis laten maken met- zoveel mogelijk disciplines van cultuuronderwijs.

Op de Werkschuit maken we bewust ruimte voor creatieve activiteiten. De activiteiten gaan verder dan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Bij creativiteit gaat het ook om het zoeken van oplossingen, het komen met ideeën, de aankleding van de ruimten in de school, organiseren van activiteiten et cetera. Wij vinden de ontwikkeling van de creativiteit belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Zo werken wij met de methode ‘Laat maar zien’ voor beeldenede vorming. Dit is een methode die zich ook richt op het proces, waardoor kinderen kunnen verwoorden hoe ze tot hun eind resultaat zijn gekomen.

Dit schooljaar gaan we met LIMAI samenwerken, meester Tim komt 1x in de twee weken langs alle klassen voor een muziekles. Ook is Hedon een externe aanbieder waar we al een aantal jaren met de groepen 5 t/m 8 langs gaan voor projecten. Tevens maken wij gebruik van de gelden voor cultuuronderwijs waardoor wij onze leerlingen een goed doordacht programma kunnen aanbieden op het gebied van cultuur (dans,  theater, creatieve vakken, cultuurerfgoed e.d.)

Naast de samenwerking tussen de school en Doomijn, bieden wij na schooltijd ruimte voor tekenlessen van Jaap Voges.