Biologie plus

Een groene, Biologie+  school

De Werkschuit heeft een prachtige, groene schoolomgeving. Deze draagt bij aan het welbevinden van alle leerlingen, omdat de natuurlijke omgeving ontspannend werkt, ruimte biedt en uitnodigt tot spel. Ook ons onderwijs is groen! We proberen zoveel we kunnen buiten les te geven en de natuur te betrekken bij het lesprogramma. Onze groene, natuurlijke schoolomgeving biedt ons de kans om samen met de kinderen de natuur te beleven, erin te spelen en om er zorg voor te dragen.

Kinderen kunnen gebruik maken van de vele mogelijkheden in de omgeving van de school. 
Het maakt leren voor de kinderen mooier, bijzonder en uitdagender.